marmalade

Preserved Fruit
  • Country Origin: Not specified
/ IMAGE 1- Marmelate Kumbull – 3000 gr. / IMAGE 2- Product Name: Fig Marmalade – 870 gr Product Content: Fig, sugar, pectin and lemon sour. / IMAGE 3- Product Name: Quince Marmalade – 870 gr Product Content: Quince, sugar, pectin and lemon sour. / IMAGE 4- Product Name: Rosehip Marmalade – 870 gr Product Content: Rosehip, sugar, pectin and lemon sour. / IMAGE 5- Product Name: Plum Marmalade – 870 gr Product Content: Plum, sugar, pectin and lemon sour. / IMAGE 6- Product Name: Mixed Marmalade – 870 gr Product Content: Apple, pear, quince, plum, soul cherry, peach sugar, pectin and lemon sour. %67 dry material. / IMAGE 7- Product Name: Peach Marmalade – 870 gr Product Content: Peach, sugar, pectin and lemon sour. / IMAGE 8- Product Name: Strawberry Marmalade – 870 gr Product Content: Strawberry, sugar, pectin and lemon sour. / IMAGE 9- Product Name: Soul Cherry Marmalade – 870 gr Product Content: Soul Cherry, sugar, pectin and lemon sour. / IMAGE 10- Product Name: Soul Cherry Jam – 870 gr Product Content: Soul Cherry, sugar, pectin and lemon sour. / IMAGE 11- Product Name: Blackberry Jam – 870 gr Product Content: Blackberry, sugar, pectin and lemon sour. / IMAGE 12- Product Name: Pasteurized Plum Compote – 770 gr Product Content: Sliced seedless plum, sugar, water and lemon sour. / IMAGE 13- Product Name: Strawberry Jam Extra (%100 Natural) – 660 gr Product Content: Strawberry, sugar and pectin. / IMAGE 14- Product Name: Blackberry Jam Extra (%100 Natural) – 660 gr Product Content: Blackberry, sugar and pectin. / IMAGE 15- Product Name: Soul Cherry Jam Extra (%100 Natural) – 660 gr Product Content: Soul Cherry, sugar and pectin. / IMAGE 16- Emri i Produktit: Marmelatë Kaça – 2500 gr Përmbajtja e Produktit: Kaça, sheqer, pektinë dhe thartirë limoni. / IMAGE 17- Emri i Produktit: Marmelatë Kumbulle – 2500 gr Përmbajtja e Produktit: Kumbulla, sheqer, pektinë dhe thartinë limoni. / IMAGE 18- Emri i Produktit: Marmelatë Përzier – 2500 gr Përmbajtja e Produktit: Mollë, dardhë, ftonjë, kumbulla, vishnje, pjeshkë, thartirë limoni, sheqer, dhe pektinë. Materia e thatë 67%. / IMAGE 19- Emri i Produktit: Marmelatë Fiku – 2500 gr Përmbajtja e Produktit: Fiq, sheqer, pektinë dhe thartinë limoni. / IMAGE 20- Emri i Produktit: Marmelatë Vishnje – 2500 gr Përmbajtja e Produktit: Vishnje, thartinë limoni, sheqer dhe pektinë. / IMAGE 21- Emri i Produktit: Marmelatë Vishnje – 3000 gr Përmbajtja e Produktit: Vishnje, thartinë limoni, sheqer dhe paktinë. / IMAGE 22- Emri i Produktit: Marmelatë Fiku – 3000 gr. Përmbajtja e Produktit: Fiq, sheqer, pektinë dhe thartinë limoni. Materie e thatë 67 % . / IMAGE 23- Emri i Produktit: Marmelatë Ftonji – 3000 g. Përmbajtja e Produktit: Ftonji, thartirë limoni, sheqer dhe pektinë. Materia e thate 67% . / IMAGE 24- Emri i Produktit: Marmelatë Ftonji – 3000 g. Përmbajtja e Produktit: Ftonji, thartirë limoni, sheqer dhe pektinë. Materia e thate 67% . / IMAGE 25-Emri i Produktit: Marmelatë Kaça – 3000 gr Përmbajtja e Produktit: Kaça, sheqer, pektinë dhe thartirë limon. / IMAGE 26-Emri i Produktit: Marmelatë Pjeshkë – 3000 gr. Përmbajtja e Produktit: Pjeshkë, thartirë limoni, sheqer dhe pektinë.