Fresh Kimchi

5ce91854fff88e0f04d47624
  • Country Origin: Netherlands
IMAGE 1- Mat Kim Chi / IMAGE 2- Poggi Kimchi < 1°C / IMAGE 3- Poggi Kimchi <1°C / IMAGE 4- Mat Kimchi <1°C / IMAGE 5- Mat Kimchi <1°C / IMAGE 6- Mat Kimchi <1°C / IMAGE 7- Mat Kimchi < 1°C / IMAGE 8- Chonggak Kimchi Rettich < 1°C / IMAGE 9- Chonggak Kimchi Radish / IMAGE 10- Poggi Kimchi <1°C / IMAGE 11- Poggi Kimchi < 1°C / IMAGE 12- Mat Kimchi < 1°C / IMAGE 13- Mat Kimchi < 1°C / IMAGE 14- Mat Kimchi (FISH FREE) < 1°C / IMAGE 15- Yeolmu Kimchi <1°C / IMAGE 16- Kaktuki Kimchi Rettich <1°C