Čokolade / Chocolates

5e7b38b011f5e5bf475cd8a5
  • Country Origin: Serbia
IMAGE 1- Bela čokolada / White chocolate / IMAGE 2- Mlečna čokolada 44% / Milk chocolate 44% / IMAGE 3- Crna čokolada 67% / Black chocolate 67%