HANGCHOW TEA

5ce91973fff88e0f04d4a9d8
  • Country Origin: Thailand
IMAGE 1- "JIN JEN" Ginger Powder Instant Formula 4 - 100% (70 grams) เครื่องดื่มชงร้อนที่มีรสชาติที่นุ่มนวลของขิงสกัด 100% / IMAGE 2- "JIN JEN" Concentrated Ginger Instant Drink Formula 1 (252 grams) เครื่องดื่มขิงชงร้อนที่มีรสหวานจากน้ำตาลธรรมชาติ ผสมกับขิงที่มีคุณภาพ / IMAGE 3- "Jinjen" Original Instant Ginger Drink Formula 2 (288 grams) เครื่องดื่มขิงชงร้อนที่มีรสหวานจากน้ำตาลธรรมชาติ ผสมกับขิงที่มีคุณภาพ / IMAGE 4- "Jin Chen", Instant Ginger Drink, Popular Flavor Formula 3 (288 grams) เครื่องดื่มชงร้อนที่ผสมผสานของรสชาติของขิงที่มีคุณภาพและความหวานจากน้ำตาลธรรมชาติ /IMAGE 5- "Jin Jane" Ginger Powder with Honey Flavor Concentrate (198 grams) เครื่องดื่มชงร้อนกับการผสมผสานของรสชาติของขิงที่มีคุณภาพและน้ำผึ้งจากธรรมชาติ / IMAGE 6- "Jin Chen", Instant Ginger Powder with Original Honey Flavor (216 grams) เครื่องดื่มชงร้อนกับการผสมผสานของรสชาติของขิงที่มีคุณภาพและน้ำผึ้งจากธรรมชาติ / IMAGE 7- "Jin Jane" Instant Ginger Powder with Honey, Popular Flavor (216 grams) เครื่องดื่มชงร้อนกับการผสมผสานของรสชาติของขิงที่มีคุณภาพและน้ำผึ้งจากธรรมชาติ / IMAGE 8- "Jin Jane", instant ginger drink Extra Gold Flavor (216 grams) เครื่องดื่มขิงชงร้อนที่มีรสหวานจากน้ำตาลธรรมชาติ ผสมกับขิงที่มีคุณภาพ / IMAGE 9- "Jinjen" Instant Ginger Drink, 2 types of fresh ginger flavored bottle (380 grams) เครื่องดื่มชงร้อนที่ผสมผสานของรสชาติของขิงที่มีคุณภาพและความหวานจากน้ำตาลธรรมชาติ / IMAGE 10- "Jin Jane" Ginger Flavor Instant Powder, Popular flavor, 3 formulas, bottle (380 grams) เครื่องดื่มชงร้อนที่ผสมผสานของรสชาติของขิงที่มีคุณภาพและความหวานจากน้ำตาลธรรมชาติ / IMAGE 11- "Jinjen" Ginger Flavored Mixed Milk Beverage (320 grams) ขิงผสมนม จะช่วยให้การย่อยนมในกระเพาะอาหารดีขึ้น ทำให้ผู้ที่ไม่ดื่มนม สามารถดื่มได้โดยไม่ท้องเสีย / IMAGE 12- "Jin Jane", instant ginger drink mixed with honey and Ganoderma lucidum (170 grams) ขิงสกัดเข้มข้นผสมผสานกับเห็ดหลินจือ น้ำผึ้งธรรมชาติ / IMAGE 13- "Jin Chen", ginger powder mixed drink with instant cereal (320 grams) ขิงผสมธัญญาหาร ผลิตจากข้าวหลายชนิด ให้คุณค่าทางอาหาร และมีไฟเบอร์ ช่วยในการขับถ่ายให้ดีขึ้น มีกลิ่นหอม และรสตามธรรมชาติ ไม่มีสารปรุงแต่ง ไม่ใส่วัตถุกันเสีย เหมาะสำหรับเป็นมื้อเร่งด่วน อิ่มสบายท้อง / IMAGE 14- "Hang Zhou" Cheng Hui Instant Powder with Honey and Lingzhi Mushroom (170 grams) เก็กฮวยผสมผสานกับเห็ดหลินจือ รสละมุนจากความหวานของน้ำตาลธรรมชาติ / IMAGE 15- "Hang Zhou" Chak Hua Hui classic instant drink (238 grams) เครื่องดื่มเก็กฮวยร้อนหอมละมุนผสมผสานกับความหวานจากน้ำตาลธรรมชาติ / IMAGE 16- "Hang Zhou" Cheng Hui Instant Powder with Honey (204 grams) เครื่องดื่มเก็กฮวยร้อนหอมละมุนผสมผสานกับความหวานจากน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติ