LACTOSE-FREE MILK

5e7a1782a46a34699d2981db
5e7c61f1a4df065d650510f3
5e7c62fea4df065d650510fe
  • Country Origin: Bulgaria
IMAGE 1- Lactose-free cow’s milk 3.6% 400 g (Български) Производител „Бор Чвор”ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Карловска”15А Съставки: краве мляко, закваска / IMAGE 2- Lactose free milk 3.2% (Български) Производител „Бор Чвор”ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Карловска”15А, мандра „Бор Чвор”, с. Дълбок извор Съставки: краве мляко