Gjysmë produkte / half prouduct

5ce9163ffff88e0f04d402f7
  • Country Origin: United Arab Emirates
IMAGE 1- Proshutë e shkurtë / IMAGE 2- Proshutë Natura