BOTANICAL HERBS

5e7a1b6e3e618a4616f06e7c
5e7b99ebd4d2453423c805e3
5e7b9b66d4d2453423c805f1
  • Country Origin: India
IMAGE 1- Senna Leaves / IMAGE 2- Senna Pods / IMAGE 3- Zeodary Slices / IMAGE 4- Oregano / IMAGE 5- Thyme / IMAGE 6- Amla / IMAGE 7- Aswagandha / IMAGE 8- Himej / IMAGE 9- Tukmaria / IMAGE 10- Stone Flower / IMAGE 11- Galangal Roots / IMAGE 12- Isabgol Whole & Husk / IMAGE 13- Asafetida / IMAGE 14- Kasuri Methi / IMAGE 15- Kabab Chini / IMAGE 16- Bawchi