Seppia Orientale / Eastern cuttlefish

5e7a174ca46a34699d2981d8
5e7c8564a4df065d65051113
5e7c864ea4df065d65051119
  • Country Origin: Spain
Seppia Orientale Ingredients: Seppia Orientale Noriberica (Sepiella spp)