SKUM / GUF

5e7a1782a46a34699d2981db
5e7c61f1a4df065d650510f3
5e7c62d9a4df065d650510fc
  • Country Origin: Denmark
IMAGE 1-SKUM HVIDKolli: 1 spand x 2 kg. / IMAGE 2-SKUM RØD Kolli: 1 spand x 2 kg. / IMAGE 3-SKUMPULVERKolli: 1 spand x 8 kg.