Flour Pizza Unu (Hard Flour)

5e7c8e91a4df065d65051157
  • Country Origin: Turkey
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Nem Yüzdesi : max. 14,5% Protein : 12,50% - 13,00% (Factor, 5.7) Gluten Oranı : min 30% Sedimantasyon : min 40 Kül : 0.55% Su Soğurumu : min 60% Hamur Kararlılığı : min 12 dakika Yumuşama Derecesi : max. 60 BU Enerji : 120 cm2 (Ekstensograf) Tat ve Koku : In Particular Taste and Smell